top of page

Design for Disassembly

Onderzoek & Innovatie

Opdrachtgever

Staticus

Jaar

2022-2023

Afbeeldingen

©Frontwise Facades

areta Media

Over de rol van Frontwise Facades

Onderzoek naar de losmaakbaarheid van gevelsystemen. Als onderdeel van het onderzoek is een geveldeel uit elkaar gehaald om te beoordelen wat de losmaakbaarheid van elk onderdeel in de praktijk is en dit aan de hand van de losmaakbaarheidsindex getoetst. In de volgende fase zal worden onderzocht hoe een ontwerp voor de elementengevel vanuit het oogpunt van "Design for Disassembly" eruit zal zien. 

bottom of page