top of page

Natuurinclusieve Gevels

Onderzoek & Innovatie

Opdrachtgever

Merwedelab

Gemeente Utrecht

BPD

Jaar

2023

Afbeeldingen

©GattoTere

Over de rol van Frontwise Facades

In opdracht van Merwedelab, Gemeente Utrecht en BPD heeft Frontwise Facades de haalbaarheid van groene en natuurinclusieve gevels voor de wijk Merwede in Utrecht in kaart gebracht. Doel van het traject is om de betrokken ontwerpteams handvatten te bieden bij de implementatie van natuurinclusieve gevels in de bouwblokken van deze innovatieve wijk. 

Als deel van de opgave zijn de mogelijke voordelen van groene gevels onderzocht en is met verschillende marktpartijen gesproken.  

bottom of page